Close

ANBI

De Africare Foundation heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat de belastingdienst de Africare Foundation erkend heeft als Algemeen Nut Beogende Instellingen. De stichting is volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, hierdoor wordt uw gift tot 100% aftrekbaar. Meer informatie en voorwaarden vindt u op ANBI.nl