Close

Over ons

Missie en visie

De Africare Foundation is in 2011 opgericht, als christelijke non-profit organisatie met als hoofddoel kindersterfte te verminderen in Afrika. Door middel van verschillende projecten richt de Africare Foundation zich op kinderen en families die leven onder de armoedegrens. Door de strijd aan te gaan met armoede, ziekte, verwaarlozing en misbruik, wordt er geprobeerd de leefomstandigheden te verbeteren.

Kinderen met honger

Met de hulp van de lokale gemeenschap verzorgt de Africare Foundation een voedselprogramma voor ondervoede kinderen en baby’s. Ouders worden ondersteund en getraind bij het verbouwen van gewassen en ontvangen zaden en kunstmest om zo op een structurele manier de honger tegen te gaan.

Kinderen zonder thuis

Bij verwaarlozing/misbruik of het overlijden van de ouders worden kinderen opgevangen in het Africare huis. Tijdens het verblijf wordt er gezocht naar een mogelijkheid tot adoptie door familie of derden. Indien deze mogelijkheid er niet is, blijft het kind in het Africare huis. Kinderen worden voorzien in hun basisbehoeften, ontvangen liefde en krijgen daarnaast onderwijs en training zodat ze in staat zijn een zelfstandige toekomst op te bouwen.

Kinderen in nood

Ernstig zieke kinderen worden vanuit de dorpen naar het ziekenhuis gebracht en bijgestaan tijdens de opname periode. Ouders wordt geleerd om ziektes tijdig te herkennen. Daarnaast worden de stappen die bij ziekte ondernomen moeten worden getraind. Er wordt verwacht dat de ouders hun kennis doorgeven in het dorp waar ze vandaan komen om zo onnodige kindersterfte tegen te gaan en kennis te verspreiden.

De Africare Foundation probeert zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn, om zo de onkosten te reduceren. Voedsel wordt zo mogelijk zelf verbouwd en er wordt nauw samengewerkt met de lokale bevolking.

De focus van de Africare foundation ligt ook bij het creëren van een brug tussen de westerse en de derde wereld. Er wordt gestreefd naar bewustwording van de situaties waarin kinderen leven en naar het opbouwen van een band met de Africare kinderen door middel van levensverhalen, foto’s en door de mogelijkheid tot sponsoring.

Dit alles wordt gerealiseerd met God’s liefde als belangrijkste wapen in de strijd tegen armoede.

Help a Child, Change a Life.

Non-profit

Financiën worden verworven door middel van maandelijkse en eenmalige donaties. Daarnaast worden er acties georganiseerd zoals rommelmarkten, kerstmarkten, sponsorlopen, etc. De volledige opbrengst gaat naar de Africare foundation en wordt besteed aan het verbeteren van de levensomstandigheden van kinderen die leven onder de armoedegrens. Nicole van Elteren, werkzaam in Malawi ontvangt geen salaris en voert haar werkzaamheden vrijwillig uit. Er wordt zo min mogelijk geïnvesteerd in reclamemateriaal. Wel zijn er visitekaartjes met daarop de benodigde informatie om te kunnen doneren. Hierover kunt u meer terugvinden onder: kom in actie!

Benadrukt wordt dat er geen winstoogmerk aanwezig is en dat financiën rechtstreeks en volledig besteed worden aan de kinderen en families in nood.

anbi-logoDoelen

De Africare Foundation heeft als doel kindersterfte te verminderen in Malawi, Afrika. Malawi is het armste land ter wereld. Door gebrek aan onder andere voedsel, onderwijs en goede medische zorg sterven jaarlijks vele kinderen. De Africare Foundation ondersteunt kinderen vanaf de geboorte en zorgt ervoor dat zij zich goed kunnen ontwikkelen, om zo betere kansen voor de toekomst te creëren.

Besteding van de financiën:

  • Scholing
  • Onderdak
  • Voeding
  • Ziekenhuiskosten
  • Transportkosten (bezoek dorpen)

Toekomstige projecten

In de komende jaren hoopt de Africare Foundation te kunnen groeien en een eigen stuk land te kopen voor de oogst van mais, bonen, tomaten en pinda’s om zo de kosten van voedsel te verlagen .

Daarnaast zal het land gebruikt worden voor Africare huizen waar kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Om een thuissituatie te bevorderen zullen de huisjes ieder 6 kinderen opvangen. Per huishouden zal een verantwoordelijke aangesteld worden die als moeder voor de kinderen zal zorgen. Op deze manier ontstaat een dorp waarin kinderen kunnen opgroeien volgens het Afrikaanse gezegde. “It takes a village to raise a child”. Alle kinderen worden voorzien van een veilig en liefdevol gezin en ontvangen goed onderwijs om zo kansen en mogelijkheden voor de toekomst te creëren.

Daarnaast hoopt de Africare Foundation een auto te kunnen kopen waarmee de dorpen bereikt kunnen worden, zodat kinderen in het melkprogramma frequent gecontroleerd kunnen worden en er babymelk en calorierijke pap bezorgd kan worden. Momenteel wordt een auto geleend van een echtpaar uit Groot-Brittannië dat is uitgezonden en als arts werkzaam is in het ziekenhuis. Met deze auto kunnen bepaalde dorpen helaas in het regenseizoen niet bereikt worden.

Laisser un commentaire